OZB

Informatie over de WOZ waarde

OZB-waarde

Veel mensen hebben het over de OZB-waarde in plaats van de WOZ-waarde of bedoelen met de OZB- en WOZ-waarde hetzelfde. Dit is echter onjuist, aangezien de OZB wat anders is dan de WOZ-waarde. Maar wat is OZB dan precies? Wat is de relatie tussen de OZB- en de WOZ-waarde? Dat zijn enkele vragen waarop u hier het antwoord vindt.

OZB: wat is het?

OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Onroerendezaakbelasting is een belasting die iedereen die een huis heeft aan de gemeente betaalt. We hebben het dan dus over degenen die een eigen huis hebben. Wanneer u uw pand niet als woning gebruikt, dient u echter nog steeds OZB te betalen. Huurders hoeven geen OZB te betalen, aangezien zij niet de daadwerkelijke eigenaren van hun woning zijn.

Veel mensen spreken van OZB-belasting. Wanneer we naar de afkorting OZB kijken, zien we echter dat die term niet helemaal klopt. De ‘B’ uit OZB staat namelijk al voor ‘belasting’, waardoor het begrip OZB-belasting natuurlijk wat dubbelop is.

OZB en WOZ waarde

Maar waarom worden de OZB- en de WOZ-waarde dan vaak met elkaar verward? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig te verklaren. Laten we allereerst kijken naar de betekenis van beide afkortingen: WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’, terwijl OZB een afkorting is van ‘onroerendezaakbelasting’. In beide gevallen gaat het dus om zogenaamde onroerende zaken.

Het verschil tussen de OZB- en de WOZ-waarde is ook makkelijk toe te lichten. Om de hoogte van de OZB te kunnen berekenen, hebben we de WOZ-waarde nodig. Nederlandse gemeentes maken namelijk gebruik van de WOZ-waarde om de OZB te bepalen.