Bezwaar WOZ

Informatie over de WOZ waarde

Bezwaar WOZ-waarde

Ieder jaar ontvangt u weer een beschikking van de Wet waardering onroerende zaken. Hierop kunt u de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde terugvinden. Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking, is het mogelijk om een bezwaar in te dienen.

Wanneer het bezwaarschrift WOZ indienen?

Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking indienen. Dit doet u bij uw gemeente. Wanneer deze 6 weken zijn verstreken en u geen bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde heeft ingediend, kunt u geen bezwaarschrift WOZ meer indienen. Tevens staat de waarde van uw onroerende goed in dat geval voor één jaar vast.

Oneens met de uitspraak over uw WOZ bezwaar?

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak over het WOZ-bezwaar dat u heeft ingediend, dan is het mogelijk om in beroep te gaan. Wanneer u het vervolgens oneens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u nog in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Ten slotte is uw laatste optie om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Bedenk echter wel dat u telkens griffierechten dient te betalen.