WOZ-waarde berekenen

Informatie over de WOZ waarde

WOZ-waarde berekenen

Zoals u waarschijnlijk al weet, wordt de WOZ waarde vrijwel altijd vastgesteld door taxateurs van de gemeente. Zelf uw WOZ-waarde berekenen is eigenlijk onmogelijk, maar u kunt er uiteraard een WOZ-taxateur voor inschakelen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Daarnaast zijn er online verschillende tools te vinden die uw WOZ-waarde berekenen. Hierbij gaat het echter om schattingen, waardoor de betrouwbaarheid vaak niet bijzonder hoog is.

Er zijn zeer veel verschillende factoren die een rol spelen bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Zo wordt er gekeken naar de inhoud en het woonoppervlak van uw huis, maar ook het bouwjaar is belangrijk.

Waarom uw WOZ-waarde berekenen?

Maar waarom is uw WOZ-waarde berekenen zo belangrijk? Waarom zou u daar bijvoorbeeld een WOZ-taxateur voor inschakelen? Een te hoge WOZ-waarde kan nadelige gevolgen hebben voor de belastingen die u moet betalen. Zo speelt de WOZ-waarde bijvoorbeeld een rol bij het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait en de watersysteemheffing. Enkele jaren geleden zijn deze gevolgen zelfs nog zwaarder gaan wegen.

Gelukkig wordt er inmiddels gekeken of het een goed idee is om de WOZ-waarde openbaar te maken. Uw WOZ-waarde berekenen is in dat geval niet meer nodig, aangezien u dan simpelweg de database kunt raadplegen. Tevens is het voor de overheid een stuk voordeliger, omdat het flink wat administratief werk zou voorkomen. Het aantal WOZ bezwaarschriften zal immers afnemen wanneer mensen zelf kunnen gaan vergelijken.