Eigenwoningforfait berekenen

Informatie over de WOZ waarde

Eigenwoningforfait berekenen

Eigenwoningforfait berekenen

Het eigenwoningforfait zal bij het huidige inkomen uit box 1 moeten worden opgeteld. Om het eigenwoningforfait te kunnen berekenen, dient u de WOZ-waarde te weten van uw woning. Een hogere WOZ-waarde zal daarom een hoger belastbaar inkomen betekenen. Het is dus verstandig om hier heel kritisch naar te kijken en te zorgen dat er een realistische WOZ-waarde wordt toegeschreven aan de woning. De verschillende situaties zullen we toelichten, zodat u zelf een goed idee heeft om dit vooraf uit te rekenen. Zo is er vaak onduidelijkheid op het moment dat er een verhuizing tussen zit.

Het eigenwoningforfait berekenen kan eenvoudig zijn

Woont u het gehele jaar in dezelfde woning, dan is het eenvoudig om het eigenwoningforfait te berekenen. Dit zal namelijk de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het percentage dat voor uw WOZ-waarde staat. Bij 200.000 euro zal dit neerkomen op 0,75%, wat betekent dat u 1.500 euro bij uw huidige inkomen op dient te tellen. Hierover zal dus extra inkomstenbelasting betaald moeten worden.

Soms is het eigenwoningforfait wat lastiger te berekenen

Het wordt al een stukje lastiger wanneer u in de loop van een jaar een eigen woning heeft. Staat u vanaf 1 december ingeschreven, dan zal het eigenwoningforfait evenredig worden berekend. Oftewel bij een woning van 200.000 euro betaalt u dan geen 1.500 euro, maar 31/365e deel hiervan. Dit zou dus neerkomen op 1.500/365 = 4,11 * 31 dagen = 127,40 euro.

Heeft er een verhuizing plaatsgevonden en bent u heel netjes door een verhuisbedrijf geholpen, maar nu komen de zorgen over de regeling met betrekking tot de eigenwoningforfait? Dan wordt het nog net iets ingewikkelder, maar is dit alsnog een vrij makkelijke rekensom. Dit zal betekenen dat u een periode het eigenwoningforfait over uw oude woning zal betalen. Dan houdt u nog een periode over na de verhuizing, waarover u het eigenwoningforfait over de nieuwe woning zal moeten betalen. Totaal komt u dan alsnog uit op de 365 dagen, of 366 dagen in een schrikkeljaar.